• HOME
  • 예약문의 : 010 - 9649 - 3009
  • 경기도 양평군 용문면 중원리 655-1번지 왈츠펜션
왈츠펜션소개        객실보기        주변여행지        예약안내        실시간예약        교통안내        커뮤니티
왈츠펜션 왈츠펜션 왈츠펜션소개        객실보기        주변여행지        예약안내        실시간예약        교통안내        커뮤니티
왈츠펜션 왈츠펜션 WALTZ Pension

페이지 정보

본문

세미원


4ba88c9f05793c9d4e6ad19a0bb9a4c4_1503315619_78.JPG


4ba88c9f05793c9d4e6ad19a0bb9a4c4_1503315620_0632.JPG


4ba88c9f05793c9d4e6ad19a0bb9a4c4_1503315620_3408.JPG


4ba88c9f05793c9d4e6ad19a0bb9a4c4_1503315620_6258.JPG


4ba88c9f05793c9d4e6ad19a0bb9a4c4_1503315620_9078.jpg


 

관람시간 안내

6월 ~ 8월 : 07:00 ~ 22:00

9월 ~ 5월 : 09:00 ~ 21:00

휴관일은 없음 (연중무휴)

입장권은 관람종료 30분 이전까지 발매


상세안내 : http://semiwon.or.kr


왈츠펜션 ▶ 세미원

약 44분 (36 km) 소요


 

예약문의 : 010 - 9649 - 3009
경기도 양평군 용문면 중원리 655-1번지 왈츠펜션   /   계좌 351 - 0951 - 5716 - 63 농협 (정애다)
Copyright © 왈츠펜션 All rights reserved.   관리자
상단으로
경기도 양평군 용문면 중원리 655-1번지 왈츠펜션
계좌 351 - 0951 - 5716 - 63 농협 (정애다)
예약문의 : 010 - 9649 - 3009
Copyright © 왈츠펜션 All rights reserved.   관리자
상단으로